Algemeen

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Centrum de Haan verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 

Yoga

Voor het versturen van de nieuwsbrief (1 à 2 keer per maand) naar huidige en oud-leerlingen.

Informeren over de activiteiten binnen het centrum (retraite, workshops, cursussen en/of lezingen).

Algemene informatie, zoals vakanties en vrije dagen.

Gezondheidsverklaring i.v.m. deelname aan de yogalessen.

Voor het versturen van nota’s.

Natuurgeneeskunde

Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren

Identieteitsgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij inschrijving bij de yogales of bij intake van het consult.

Algemene gegevens

Wie verwerkt deze gegevens

Gegevens van minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Centrum de Haan bewaart persoonsgegevens gedurende de periode dat men actief lid is van het centrum en een jaar na laatste consult.

Voorbij die termijn worden gegevens niet meer gebruikt en worden deze louter bewaard als overzicht en historiek van oud-leden en worden alleen gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, zolang de persoon deze wil ontvangen.

Hoe beveiligen wij de gegevens

Uw rechten omtrent uw gegevens

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement