Natuurgeneeskunde

” De natuur geeft en geneest. “

Er zijn drie wetten werkzaam in de natuur: alles ontstaat, alles wordt in stand gehouden en alles lost weer op. Ook de mens is onderhevig aan deze natuurwetten, zoals de cyclus van geboorte, leven en sterven laat zien.

Daar waar het leven in zijn groei en bloei geremd wordt, kan de natuurgeneeskunde je helpen. Vooral de essentiële kosmische kracht, ook wel prana genoemd, moet vrij kunnen stromen. Prana is onveranderlijk en immanent aanwezig in alles wat is: het is de kracht die alles doet ontstaan en die alles aanstuurt en verandert, zolang het leven duurt.

Daarbij spreek je dan niet alleen over de anatomische, fysiologische en biochemische samenstelling van het lichaam, maar ook over de energetische samenstelling in de vorm van energielichamen, de aura, meridianen en chakra’s.

Gedachten, gevoelens en herinneringen zijn onzichtbaar, maar worden wel waargenomen. Dit zijn energiebewegingen, net als prikkels die door de zintuigen worden waargenomen. Wanneer deze energiebewegingen niet doorstromen, kunnen ze de biochemische processen in het lichaam blokkeren. Denk daarbij aan geestelijke onrust, maar ook aan allerlei fysieke kwalen. In de natuurgeneeskundige praktijk van het centrum zijn er vele mogelijkheden om deze blokkades op te heffen.

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg