Kriya yoga

Kriya Yoga

Kriya stamt af van de Sanskrietwortel ‘Kri’ wat ‘doen’ betekent. Een Kriya is een doorgaande beweging van het lichaam op het ritme van de adem. Kriya’s zijn niet zomaar mechanische bewegingen. Kriya’s zijn bewegingen van Prãna en het Gewaarzijn.

Bij Kriya’s gaat het vooral om de Prãnastroom en een diepere beleving van het gevoel van opladen tijdens de inademing, het vasthouden van de adem en het gevoel van loslaten (een diepe ontspanning) tijdens de uitademing. Dit brengt je in een diepere staat van Gewaarzijn.

De fundamentele gedachte van Kriya Yoga is dat jij – als Bewustzijn – stil en onbeweeglijk bent, terwijl het lichaam werkt, iets doet, een handeling verricht.

In deze 2-daagse workshop zullen op een ontspannen manier de verschillende Kriya’s worden doorgenomen en ervaren. Je krijgt een boekje mee naar huis, zodat je ook thuis de Kriya’s kan blijven beoefenen en doorleven.

Vereniging Yogadocenten Nederland

Afdeling van de Divine Life Society Rishikesh India