Homeopathie

Homeopathie

Er wordt in de homeopathie gebruik gemaakt van zowel enkelvoudige als complexe middelen. De klachten die behandeld worden kunnen lichamelijk zijn, geestelijk, of een combinatie van beide.

Een passend constitutiemiddel kan het lichaam helpen zelf het verstoorde evenwicht te herstellen; een complex middel kan daarbij de symptomen van de klacht sneller verhelpen.

Door een uitgebreide anamnese (het intake gesprek op basis waarvan een diagnose wordt gesteld) ontstaat een totaalbeeld van lichaam en geest.

Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld waarmee verstorende energie die aanwezig is wordt opgeheven en het natuurlijke evenwicht tussen lichaam en geest (en daarmee de relatie met jezelf) weer wordt hersteld.

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg