Hand Mudra's

Hand Mudra's & Chakra's

In het Oosten wordt al sinds duizenden jaren gebruik gemaakt van handmudra’s. Denk hierbij aan de mudra’s gebruikt tijdens meditatie.

Een handmudra is een bepaalde houding van je handen en vingers. Door bepaalde vingers te strekken, te buigen of vingers met elkaar te verbinden kan je invloed uitoefenen op je fysieke, energetische en/of emotionele lichamen, om zo het geheel weer in harmonie te brengen. Bepaalde energiestromen in je meridianenstelsel worden gestimuleerd, gestuurd of tijdelijk geblokkeerd.

Zo worden handmudra’s vaak gebruikt tijdens de meditatie, maar ze zijn ook heel toepasbaar in je dagelijks leven.

In deze workshop zullen de handmudra’s worden uitgelegd, beoefend en besproken die direct een uitwerking hebben op de chakra’s, waarin de psychische vermogens (o.a. zuiver spreken, zuiver denken, zuiver voelen, onderscheidingsvermogen en intuïtie) en fysieke kwaliteiten opgeslagen liggen. 

Aan de hand van een reader, waarin alle handmudra’s uitgelegd worden, kan je thuis verder om het nog dieper en intenser te beleven en doorleven. Ervaar het zelf.