Gespreks- of Relatietherapie

Gespreks- of Relatietherapie

In de gespreks- en relatietherapie wordt er vooral ingegaan op gedragspatronen die in je leven kunnen voorkomen. De holistische benadering van de problemen levert inzichten op die je met behulp van gerichte adviezen in praktijk leert brengen.

Jans de Haan maakt bij de gesprekstherapie gebruik van zijn jarenlange ervaring in de yogafilosofie en -psychologie, die beide zijn gerelateerd aan de oorsprong en het doel van de mens op aarde.

Zo kan hij bruikbare adviezen geven die zonder al te veel moeite in het dagelijks leven kunnen worden toegepast, met als uiteindelijk doel zelfontplooiing en Zelfbewustzijn.

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg