Energie Massage

Energiemassage

Energiemassage is gericht op zowel het fysieke lichaam als de uitstralende energielichamen. Elke emotie en elke mentale beweging in ons energiesysteem is aanwezig in het uitstralende energieveld. Massage kan de energie gelijkmatiger verdelen.

Soms veroorzaken (door stress opgeroepen) energieconcentraties spanningen in het fysieke lichaam. Door het lichaam zacht te masseren en tegelijk in het energieveld te werken, is het mogelijk om deze energieconcentraties op te lossen.

Vanzelfsprekend hebben de massages een ontspannende werking op lichaam en geest.

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg