Duo Yoga

Duo Yoga

Yin - Yang energie

Elk mens is een mengeling van negatieve en positieve geladen energie, ook wel bekent als de Yin en Yang. Yin (-) is in het lichaam gerelateerd aan het vrouwelijke, het gevoelslichaam en staat voor wijsheid, gevoel en emotie. Yang is gerelateerd aan het mannelijke, het mentale lichaam en staat voor kracht en het denken.

De hele kosmos wordt doordrongen met levenskracht, bestaande uit Yin en Yang componenten, die continue door ons lichaam stromen.

De mate en de verhouding waarin Yin en Yang ons lichaam doorstroomt is bepalend voor ons geestelijke en fysieke balans. Wanneer je veel in je hoofd (denken) aanwezig bent is er een disbalans richting de Yang energie. Bij een disbalans richting Yin energie ben je erg kwetsbaar en emotioneel.

Blokkades opheffen

Elk lichaam ervaart een grens in een ãsana, die te maken heeft met energetische blokkade(s). Door middel van Duo Yoga is het mogelijk om op een veilige en subtiele manier dieper in de ãsana te komen. Als je gewaar blijft van de ervaring, gewaar blijft van de wervelingen die in beweging komen, kan dat deel van de blokkade die in beweging is gebracht weg stromen tijdens de uitademing.

Duo Yoga is dus een leuke en intense manier om je lichaam, zowel fysiek, geestelijk als energetisch weer in balans en evenwicht te brengen. Duo Yoga heeft ook in relaties een heel heilzame werking. Je kan je opgeven als koppel of als individu.

Uitwisselen van energie

Bij Duo Yoga maak je gebruik van deze energie stroom. Je maakt in de ãsana contact met de ander, waardoor er een energetische uitwisseling plaats vindt. Wanneer deze gecombineerde energiestromen van jullie beide door de verschillende delen van het (energie)lichaam stromen, worden de energiekanalen op een veel krachtigere manier gezuiverd dan bij een individuele yoga ãsana.

De energie stroomt via de chakra’s en een zeer uitgebreid netwerken van energiekanalen door het hele lichaam tot in elke klier, spier en orgaan, zelfs tot in elke cel. Zo wordt zowel het fysieke als het energetische lichaam positief beïnvloedt door Duo Yoga.

Vereniging Yogadocenten Nederland

Afdeling van de Divine Life Society Rishikesh India