Aurahealing & reading

Aurahealing & reading

Als mens hebben we niet alleen een stoffelijk lichaam, we hebben ook een zogenoemd energielichaam dat uit meerdere lagen bestaat. Het mentale of denklichaam bijvoorbeeld is een energievorm waarin de hele maalstroom van gedachten voortdurend in beweging is. In het emotionele of gevoelslichaam zijn juist gevoelens en emoties opgeslagen.In het energielichaam vermengen de kosmische en de aardse energie zich en voeden zo ons hele wezen.

We onderscheiden ook verschillende energiecentra, die we chakra’s noemen. De chakra’s bevatten de informatie die we kunnen gebruiken voor onze fysieke en spirituele groei en om ons vrij te voelen in onze ontwikkeling. Tijdens een aurareading wordt er een inventarisatie gemaakt van alle energielichamen en chakra’s: zijn er spanningsvelden, en in welke mate zijn de chakra’s geopend. Eventuele blokkades worden besproken en kunnen vervolgens met een passende behandelmethode worden verholpen.

Tijdens een healing wordt de aura in balans gebracht, wat een positieve invloed heeft op lichaam en geest. De nabespreking is daarbij heel belangrijk, omdat daarin vaak onderwerpen naar voren komen die betrekking hebben op deze blokkades.De inzichten die vrijkomen kunnen je helpen bewuster met het leven (en alle hindernissen die het met zich meebrengt) om te gaan.

Consulten kunnen besproken worden bij Jans de Haan.

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg