Ademtherapie

Ademtherapie

Ademen is leven. Ontspannen en vrij ademen is ontspannen en vrij leven. Door verschillende oorzaken kunnen er ademproblemen ontstaan, chronisch dan wel tijdelijk van aard.

Voor mensen die last hebben van hyperventilatie, astma of bronchitis (COPD) is er ademtherapie, een therapie waarbij met behulp van specifieke ademtechnieken wordt gewerkt aan het herstellen van een natuurlijk, ontspannen ademritme…

Hyperventilatie

Voor mensen die last hebben van hyperventilatie is er een behandelmethode die zicht richt op de oorzaak. Meestal zijn de klachten te wijten aan stress en niet verwerkte emotionele spanningen.

De therapie brengt de oorzaken aan het licht en vervolgens wordt met behulp van specifieke ademtechnieken het ademcentrum weer in zijn natuurlijke ritme teruggebracht.

Bij langdurige klachten is er een aangepast oefenprogramma mogelijk voor thuis.

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

Register  Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg