Deel :

Maak je Ego te Vriend

Als we kijken naar ons denken zul je waarschijnlijk opmerken dat er in ons hoofd voortdurend gesprekken worden gehouden. Er is of er zijn altijd wel onderwerpen waar we ons druk om maken en voor we het weten zijn we verstrikt geraakt in een web van onrustige gedachten. Al die afwegingen en het analyseren van gedachten zorgen ervoor dat we er soms bijna een dagtaak aan hebben om uiteindelijk oplossingen te vinden en rust in ons hoofd te herstellen.

Er is een stilte die je niet kunt maken, maar die je bent. Moeilijk te begrijpen met een ego die alleen maar bestaat uit denken, voelen en handelen. Maar het is diezelfde stilte van waaruit je waarneemt en waardoor je in staat bent om voorbij je denken en andere alle andere bewegingen naar binnen te kijken. Die stilte ben je Zelf. En die stilte is er gewoon omdat jij er bent, ook zomaar uit jezelf. Wanneer we in staat zouden zijn om zonder enig oordeel, gewoon blanco te kijken naar de wereld met al zijn verschijnselen, en ons zouden afvragen wie het nu is die kijkt, dan zouden we voor een interessante vraag komen te staan. Omdat wij niet anders gewend zijn dan te zeggen: ik denk, ik voel, ik handel. En wie is het dan dat ik, die zegt: “ik denk en ik handel”? Weer een vraag die een antwoord behoeft.

Uiteindelijk ligt het niet geheel in onze handen om de waarheid omtrent dit hele gegeven te kunnen zien. Maar wel belangrijk is, om je er voor open te stellen en moeite te doen om het te ontdekken. Die stilte zijn we weliswaar zelf, maar we kunnen het in eerste instantie niet waarnemen, althans niet zolang het ego een poging doet om het te analyseren. Er is iets anders voor nodig om dit tot stand te brengen, en dat is gehoor te geven aan het innerlijk verlangen één te worden met je oorsprong, met de stilte. Vrijwillige oefening en overgave is daarbij het sleutelwoord, omdat je werkelijk alleen maar die rust kunt bereiken door stil te zijn. Iets moet er dus zijn dat zegt: wees nu eens stil zodat ik kan luisteren.

Alles is ego, zelfs je beste voornemens en de meest pure gedachten zijn niets anders dan ego. Toch is het ego zeer belangrijk omdat je hiermee de rust kan bereiken. Voorwaarde is dat je je gedachten in een goede richting brengt en dat je handelt uit liefde. Wil je werkelijk die stilte bereiken die je in wezen bent dan is het belangrijk om te beseffen dat al je keuzes en handelingen gevolgen hebben. Je bent weliswaar vrij om te kiezen, maar nooit vrij van de gevolgen van je keuze. Soms lijkt het wel of we niets over onze handelingen te zeggen hebben. Alsof de dingen gebeuren zonder dat we er enige invloed op hebben. Het heeft te maken met een ego die onrustig is en erg bezig is met zichzelf te ordenen om de controle te houden op alles wat zich in ons leven voltrekt.

We maken ons altijd druk om iets wat al is geweest. Bang dat er iets gebeurt wat we niet willen, proberen we het leven te sturen met een vasthoudendheid die zeer vermoeiend en tegelijk zinloos is. Laat gaan, stroom  mee en heb vertrouwen in het leven. Het brengt je precies wat je nodig hebt om te leren en je karma op te lossen.

Toch willen we onze eigen zienswijze in stand te houden en denken dat wij degenen zijn die het hier voor het zeggen hebben. Het ratelt voortdurend door in ons hoofd.  Het ego probeert ons wijs te maken dat wij verantwoordelijk zijn voor het leven, dat wij de scheppers zijn. Jammer voor het ego, laat hem zijn best doen zo te blijven denken. Observeer hem eens een tijdje, dan merk je dat hij alleen maar bezig is zichzelf in stand te houden. Duizend gedachten, ideeën en concepten laat hij met grote snelheid op je los, waardoor je voortdurend in beweging bent, dus aan het denken bent.

Daardoor sta je eigenlijk los van de zin van het leven, kun je die niet eens zien omdat je kijk op het leven steeds maar weer versluierd raakt door de gevolgen van je denken en je handelingen. Totdat we op een punt in het leven belanden, waarop we in staat zijn te luisteren naar de innerlijke stem, de intuïtie. Vrijwillig openstellen en leren luisteren is de sleutel.  Meditatie betekent schouwen, luisteren zonder oordeel en zonder verbinding te maken (zonder gehechtheid) met wat je schouwt.

Vrijwillig de stilte zoeken. Wat inhoudt dat het ego niet zinloos is. Door meditatie neem je waar hoe het ego een vriend is die je uiteindelijk helpt dat punt van stilte te vinden. Het ego is net een omhulsel dat om ons heen kleeft en erg vasthoudend is. Maar als bewust wezen, kiezend voor meditatie, de stilte, was je telkens een laagje ego weg, net zolang tot deze geen invloed meer op je heeft.

Het ego z’n kracht van instandhouding en ik-gericht handelen vermindert langzamerhand en je houdt een schitterend instrument van zuivere rede en denkvermogen over. Daarom is het zo belangrijk om te leren stil te zijn en ons vrijwillig over te geven aan meditatie. Zodat we leren zien wie we Zelf zijn.

Afbeelding: olieverf op doek van Paulus Geeve

Andere posts :

Yoga Mudra

YOGA MUDRA Mudra, wat is dat nou precies? De meesten kennen wel de handmudra’s, een stand van de vingers en handen die je bijvoorbeeld tijdens een mediatie inneemt of die in de Yogales voorbij komt tussen de ãsana’s door, zoals de Dhyana Mudra; duim tegen de zijkant van de wijsvinger

Yogas Citta Vrtti Nirodhah

Hebben jullie het mooie nieuwe kunstwerk van Bernard van Hemert in het Yogacentrum al bewonderd? De titel van het kunstwerk is ‘Yogas Citta Vrtti Nirodhah’ – Yoga is het stilleggen van wervelingen in de geest. Dit is de belangrijkste Sũtra van Patañjali, wat de basis is van de yogalessen gegeven

Winter yoga - Centrum de Haan Bussum

Winter: herstel je innerlijke balans

De blaadjes zijn van de bomen, de dagen zijn gekort en als we geluk hebben kleuren de straten wit; het is weer (bijna) winter!  Dit seizoen is een prachtige periode om werkelijk tot rust te komen. We stomen ons klaar voor een nieuwe periode van groei en bloei. De natuur