spacer spacer

Divine Life Society

Serve, Love, Meditate, Realize


De Divine Life Society werd in 1936 opgericht door Swami Sivananda, die door zijn volgelingen ook wel liefkozend Gurudev genoemd werd. Hij was eigenlijk dokter, maar had al vroeg in zijn leven alles opgegeven om een spirituele zoektocht aan te gaan. Al in 1924 ontmoette hij in Rishiskesh aan de Ganges de zwervende monnik Swami Viswananda, die de bijzondere vermogens van deze jonge dokter onmiddellijk herkende. Hij bood aan hem in te wijden in de orde der sannyasins en gaf hem de naam Swami Sivananda. Er begon een leven van extreme verzaking, meditatie en dienstbaarheid aan anderen dat zou uitmonden in een spirituele bewustwording die de dynamische persoonlijkheid van Swami Sivananda naar een nog hogere staat van verlichting zou brengen. 

 

Hij opende een kleine kliniek in Swarg Ashram aan de Ganges, waar hij vier uur per dag praktijk hield en gratis medische zorg aanbood. Hij zou hier tien jaar blijven. Van heinde en verre kwamen de volgelingen naar hem toe om van hem te leren en zijn zegen te vragen. De ashram werd te klein voor al die mensen en daarom verhuisde Swami Sivananda in 1934 naar de overkant van de rivier, waar meer ruimte was. Een huis was er nog niet, dus nam hij zijn intrek in een verlaten koeienstal. Geen gemakkelijk leven, maar de vreugde in de nabijheid van een grote meester te verkeren, was voor zijn volgelingen reden genoeg om te blijven. De ashram is door de volgelingen zelf opgebouwd en uiteindelijk uitgegroeid tot het enorme complex dat zich nu aan de voet van de Himalaya in de Ganges spiegelt.

 

In 1936 richtte Swami Sivananda officieel de Divine Life Society op, met als hoofdkwartier de ashram in Rishikesh. Gurudev wilde altijd alles delen wat hij had en daarom was het belangrijkste doel van de DLS ‘het verspreiden van spirituele kennis’. Hij zette zich met hart en ziel in voor de spirituele bewustwording van de hele mensheid en schreef wel meer dan 300 boeken in een hele eenvoudige stijl, goed te begrijpen voor iedereen.

Swami Sivananda heeft zich ook altijd sterk beziggehouden met allerlei vormen van liefdadigheid, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg: er werd een ziekenhuis opgezet, een ayurvedische apotheek, een oogkliniek en een opvanghuis voor mensen met aids, lepra en TB. Natuurlijk is alle medische hulp gratis. De Divine Life Society verleent ook beurzen aan arme studenten, heeft fondsen waaruit mensen in grote nood geld ontvangen, geeft iedereen die het nodig heeft gratis eten en drinken en gasten van over de hele wereld krijgen gratis onderdak, eten en yogalessen.

 

De Divine Life Society is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie, met afdelingen in bijna alle landen ter wereld. Het centrum in Bussum is daar een voorbeeld van. Swami Chidananda, waar het centrum naar vernoemd is, was als opvolger van Swami Sivananda jarenlang voorzitter van de Divine Life Society.

 

 

 

 

spacer
Centrum de Haan


 


Swami Sivananda